Maciej Halbryt, Gydnia Student Exchange

Maciej Halbryt, Gydnia Student Exchange,, Washington Business Week